Giá dầu Brent kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày tăng lên 42,60, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, nhằm vào mục tiêu sắp tới truy cập mức 45,50 là chủ yếu. theo sau là 40,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 41,50 đến kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bullish