USDJPY đạt được mức tăng trong ngày - Phân tích - 07-01-2021


Economy analysis


Cặp USDJPY đã giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua và cố gắng vượt qua đường EMA50, nhưng nó quay trở lại giảm và giảm xuống dưới nó, kèm theo việc chứng kiến ​​các tín hiệu tiêu cực rõ ràng thông qua stochastic, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm chính. mục tiêu 102,50, tiếp theo là 102,15 mức là các trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng giảm trừ khi giá tăng lên mức 103,65 bánh mì và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 102,50 và kháng cự 103,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá