Giá dầu thô trong vòng theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch đi ngang và giao dịch chặt chẽ, giữ sự ổn định của nó trên đường hỗ trợ chính 39,80, giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, lưu ý rằng các mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách vi phạm 41,20 để xác nhận mở đường hướng tới 43,05 như một trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá 39,80 và giữ bên dưới nó sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực điều chỉnh nhắm mục tiêu thử nghiệm 38,50 và có thể kéo dài đến 36,10 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish