Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 06-01-2021


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã thành công khi chạm mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,7800 và phá vỡ nó để xác nhận mở rộng sóng tăng trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, trên đường đến mức 0,7905 đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi, có tính đến việc tiếp của sóng tăng yêu cầu giữ trên 0,7740.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7700 và 0,7840

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng