Giá bạc tiếp tục tăng - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


giá p p>

Sự tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên có thể gây ra một số biến động ngang tạm thời trước khi tiếp tục tăng tăng, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 18,75 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 19.10 và kháng cự 19,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish