Giá vàng cố gắng kích hoạt mô hình tích cực - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự nhỏ của kênh giảm giá đại diện cho mô hình cờ tăng giá, để có động lực tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính và quay trở lại kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, chờ đạt được mục tiêu tích cực chính của chúng tôi đạt 1870,00.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng điều đó rất quan trọng giữ trên 1790,00 để tiếp tục làn sóng tăng giá được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1795,00 và kháng cự 1840,00. p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish