McDonald's nhượng bộ trước áp lực tiêu cực - Phân tích - 05-01-2021


Economy analysis


Cổ phiếu McDonald's (MCD) đã giảm 2,03% trong phiên vừa qua sau khi chạm ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, với tín hiệu tiêu cực từ RSI, trong khi cổ phiếu bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây trong ngắn hạn .

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ quan trọng là 202,55.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm