USDCAD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD dao động gần mức 1.3612 và vẫn ở dưới mức đó cho đến bây giờ, để giữ cho xu hướng giảm giá có hiệu lực cho đến bây giờ, chờ đợi để tiếp tục các giao dịch tiêu cực hướng tới mức 1.3500, sau đó là mức 1.3362 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Stochastic cung cấp các tín hiệu tiêu cực hỗ trợ cho sự suy giảm được đề xuất, xem xét việc vi phạm 1.3612 sẽ đẩy giá bắt đầu các nỗ lực phục hồi mà mục tiêu 1.3700 theo sau là 1.3813 khu vực trong thời gian tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.3500 hỗ trợ và 1.3650 kháng cự.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bearish