Cập nhật: Giá dầu thô tăng mạnh


Economy analysis


Giá dầu thô tăng mạnh lên vượt qua mức 48,45, sau đó là 49,40 và ổn định trên mức đó, điều này kích hoạt lại kịch bản xu hướng tăng chính và dừng sự điều chỉnh giảm giá được đề xuất hôm nay, mở đường để hướng tới vùng 51,70 như mục tiêu chính tiếp theo, lưu ý rằng mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 48,45 và giữ dưới mức đó.