Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 05-01-2021


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng tăng hiện tại để kiểm tra đường EMA50, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên và miễn là giá dưới 48,45, kịch bản điều chỉnh giảm sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là nằm ở mức 45,67.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 46,00 và kháng cự 48,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm