USDJPY tiếp cận mức kháng cự - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY mở giao dịch ngày hôm nay với sự tích cực rõ ràng để tiếp cận kiểm tra mức kháng cự chính 107,68, bị ảnh hưởng bởi tính tích cực ngẫu nhiên, nhưng miễn là giá nằm dưới ngưỡng kháng cự này, tổng quan giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn còn hiệu lực, ban đầu chờ đến thăm 106,44. / p>

<

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,50 và kháng cự 108,00

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bearish