USDCHF nhấn vào hỗ trợ - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF kiểm tra hỗ trợ chính 0.9456 và giữ sự ổn định của nó trên mức cho đến bây giờ và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo gần đây, giá cần giữ trên mức này để giữ kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực cho giai đoạn sắp tới, trong đó sắp tới Mục tiêu cấp 0,9541 là trạm đầu tiên.

Mặt khác, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,9456 sẽ dừng kịch bản tích cực và nhấn vào giá để giảm xuống 0,9351 khu vực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9400 hỗ trợ đến 0,9540.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish