GBPJPY cần động lực tích cực mới - Phân tích - 5-1-2021


Economy analysis


Cặp GBPJPY tiếp tục cung cấp các giao dịch đi ngang hỗn hợp mặc dù nó ổn định trong kênh tăng giá, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải theo dõi hành vi giá trong trường hợp chạm đến hỗ trợ bổ sung tại 139,30 sẽ phát hiện ra chính xu hướng.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng sự ổn định của vùng hỗ trợ đã đề cập sẽ làm tăng cơ hội thu thập động lực tích cực, để kỳ vọng hình thành một đợt tăng giá mới để đạt được 141,80 ban đầu thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ này sẽ buộc giá hình thành sự phục hồi theo chiều hướng giảm giá và chịu mức lỗ trong ngày bắt đầu ở mức 137,95.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,30 đến 141,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng