GBPUSD nhấn vào hỗ trợ - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD kiểm tra khóa hỗ trợ 1.2515, đại diện cho một trong các khóa xu hướng bên cạnh ngưỡng kháng cự 1.2650, vì giá cần vượt qua một trong các mức này để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo của nó, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo.

Lưu ý rằng việc tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ hỗ trợ được đề cập sẽ đẩy giá để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 1.2400 sau 1.2304 , trong khi vi phạm mức kháng cự là chìa khóa để tăng để đạt được mức tăng mới đạt 1.2777.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.2420 và mức kháng 1.2600.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các cấp độ được đề cập ở trên