GBPUSD thu thập động lực tích cực - Phân tích - 05-01-2021


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã kết thúc ngày hôm qua với sự tiêu cực rõ ràng để kiểm tra đường EMA50 đã hình thành cơ sở hỗ trợ tốt so với giá, bắt đầu tăng vào thời điểm mở cửa hôm nay, kèm theo việc chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua stochastic, chờ đợi xu hướng tăng giá hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 1.3775.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3550 sẽ ảnh hưởng đến giá để đạt được mức giảm nhiều hơn và kiểm tra các khu vực 1.3375 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3510 và kháng cự 1.3690.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng