EURUSD bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc vào thứ Sáu tuần trước trên 1.1420, nhưng nó bắt đầu từ hôm nay với sự tiêu cực rõ ràng để di chuyển xuống dưới mức này, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực do stochastic cung cấp, đang chờ để hướng tới 1.1270 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng vi phạm 1.1420 một lần nữa và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và đẩy giá để đạt được sự tích cực các mục tiêu bắt đầu từ 1.1500.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1320 hỗ trợ đến 1.1500 kháng cự.

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Bearish