GBPUSD đạt được nhiều lợi nhuận hơn - Phân tích - 04-01-2021


Economy analysis


Cặp GBPUSD xác nhận vi phạm 1,3624 và phục hồi để đạt được nhiều mức tăng hơn, mở ra con đường hướng tới mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi ở mức 1,3760, để tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu của nó mở rộng lên mức 1,3900 trong ngắn hạn cơ sở.

Giữ trên 1,3624 là điều quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến, vì việc phá vỡ nó sẽ thúc đẩy giá bắt đầu điều chỉnh giảm giá trong ngày nhắm mục tiêu kiểm tra các khu vực 1,3450 và có thể mở rộng đến 1,3360 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3624 và kháng cự 1.3800.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng