USDCHF dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 31-12-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cố gắng vượt qua mức 0,8820, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,8730, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực mà đường EMA50 tiếp tục cung cấp, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ bên dưới 0,8915 để tiếp tục mức giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,8750 hỗ trợ và 0,8870 kháng cự.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm