Phân tích cuối ngày cho EURUSD 17-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã vi phạm mức 1.1420 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này gợi ý người đứng đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.1500, lưu ý rằng việc đóng nến hàng ngày trên 1.1420 sẽ xác nhận việc tiếp tục của nến tăng, trong khi giao dịch bên dưới nó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản tiêu cực mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.1270.