EURJPY chậm - Phân tích - 30-12-2020


Economy analysis


Mặc dù cặp EURJPY đã củng cố trong kênh tăng giá và đã giải quyết trên ngưỡng 126,60 gần đây, chúng tôi nhận thấy những nỗ lực tăng giá chậm do thiếu động lượng tích cực cho đến thời điểm này.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập động lượng tích cực, đảm bảo tầm quan trọng của việc dao động trên 126,60 để tăng cơ hội di chuyển đến các trạm tích cực chính xung quanh 127,40 theo sau là vùng kháng cự mở rộng 128,30.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 126,50 và 127,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng