Bạch kim gia hạn cơ hội tăng - Phân tích - 30-12-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã kết thúc các giao dịch gần đây của nó bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực và tăng lên trên ngưỡng cản 1050,00, để mang lại cơ hội mới để làm mới các nỗ lực tăng giá, đồng thời, các nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp động lượng tích cực cho phép chúng ta chờ đợi để đạt được ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá tại 1088,00, trong khi vượt qua nó có thể kéo dài các giao dịch tích cực lên mức 1115,00 và 1152,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1035,00 đến 1115,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng