Cập nhật giữa trưa cho Vàng 29-12-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy một số xu hướng tăng giá trong nỗ lực di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng giá dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được thúc đẩy bởi sự tích cực ngẫu nhiên, chờ đợi đến thăm 1905.00 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1870.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1865.00 và kháng cự 1905.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng