Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 29-12-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng tăng giá hơn để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.2300, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, nhắc bạn rằng việc vượt qua mức đã đề cập sẽ đẩy giá lên 1.2375 như một trạm tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.2155 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2155 và kháng cự 1.2340.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng