Không có tin tức về giá bạch kim - Phân tích - 29-12-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã không thành công để tận dụng sự ổn định tích cực trong kênh tăng giá, nhận thấy sự dao động liên tục dưới ngưỡng 1050,00 để tăng cơ hội hình thành các giao dịch giảm giá điều chỉnh và lặp lại nỗ lực đạt đến mức 990,00, trong khi có thể phá vỡ nó mở rộng mức lỗ đến 950,00.

Mặt khác, việc thành công phá vỡ rào cản hiện tại sẽ cho phép giá tiếp tục nỗ lực tăng giá, với kỳ vọng ghi nhận các mục tiêu tích cực bổ sung bắt đầu từ 1085,00 theo sau là 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1050,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm