Adobe cố gắng lấy lại bước chân - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Adobe đã tăng ở các mức trong ngày sau khi hỗ trợ của 421.73 được duy trì, trong khi tìm kiếm mức đáy để tăng cao hơn, khi chỉ số RSI đạt mức vượt bán, cho thấy sự phân kỳ tích cực, trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng tăng chính trong phương tiện và các điều khoản ngắn, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày. Do đó

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish