Intel cố gắng bù đắp một số tổn thất - Phân tích - 24-12-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Intel (INTC) đã tăng 0,87% trong phiên trước trong khi giải phóng bão hòa quá bán trong RSI trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng trung hạn giảm, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn và nhắm mục tiêu hỗ trợ chính là 43,62.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm