American International Group nằm trong vùng tích cực - Phân tích - 28-12-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của American International Group (AIG) đã giảm 0,19% trong phiên trước trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng mới, đồng thời giải quyết trên mức hỗ trợ 36,19, đại diện cho tỷ lệ 50% của mức thoái lui Fibonacci đối với một làn sóng giảm dần trong môi trường. kỳ hạn (từ 56,38 đến 16,05), với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, đồng thời giao dịch dọc theo đường xu hướng trung hạn đi lên.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu hỗ trợ 36,19, nhắm mục tiêu kháng cự tiếp theo tại 41,0, chiếm tỷ lệ 61,8%.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng