Bạch kim đầu hàng sự ổn định của rào cản - Phân tích - 24-12-2020


Economy analysis


Không thay đổi Đường giảm giá điều chỉnh giá bạch kim phụ thuộc vào rào cản vững chắc liên tục được hình thành tại 1050,00 như xuất hiện trên biểu đồ, do đó, chúng tôi sẽ giữ kỳ vọng cố gắng thu thập thông tin về mức 980,00, trong khi việc phá vỡ nó có thể làm mới nỗ lực đạt 945,00.

Mặt khác, việc thành công phá vỡ rào cản hiện tại sẽ cho phép giá tiếp tục nỗ lực tăng giá để đạt mục tiêu 1085,00, tiếp theo là đạt 1105,00 và xác nhận chuyển sang đường tăng giá một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1050,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm