Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 17-07-2020


Economy analysis


Giá p

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho các phiên sắp tới, có điều kiện giữ trên 42,40, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 45,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish