Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 17-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô kiểm tra cơ sở hỗ trợ ban đầu 40,40 và EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, chủ yếu nhắm vào mức 43,05, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 39,80 để tiếp tục mức tăng được đề xuất, vì phá vỡ nó sẽ nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm giá điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 39,50 và kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish