GBPJPY thu thập động lượng tiêu cực - Phân tích - 23-12-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã thu thập động lượng tiêu cực mới vào ngày hôm qua bằng cách tiếp cận ngẫu nhiên đến mức 50, để giữ sự ổn định tiêu cực của nó bên dưới ngưỡng cản chính tại 140,30, cộng với mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% tạo thành rào cản bổ sung tại 139,30.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sự tiếp tục của xu hướng giảm giá điều chỉnh sẽ sớm tấn công đường trung bình động 55 tại 137,50, sau đó cố gắng kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 136,25.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,30 đến 137,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm