Cập nhật giữa ngày cho Vàng 17-07-2020


Economy analysis


Giá p đạt được các mục tiêu đã đề cập, trong khi giữ trên 1787,00 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục tăng đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1787,00 và kháng cự 1830,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish