Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 17-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD vẫn bị kẹt giữa các mức xác nhận xu hướng được biểu thị bởi mức hỗ trợ 1,2515 và mức kháng cự 1,2650 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần vi phạm một trong các mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo rõ ràng, điều này giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến khi bây giờ, chờ vi phạm một trong các cấp độ này để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.

Để xem xét chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1,2460 hỗ trợ và 1,2660 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào bên trên các cấp được đề cập