Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 17-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch với sự tích cực rõ ràng để tấn công ngưỡng kháng cự chính 1.1420, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi tiếp tục tăng và xác nhận vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn đến giá để đạt được mức tăng mới mà đạt 1.1500.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực miễn là mức 1.1420 vẫn còn nguyên, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính của chúng tôi nằm ở 1.1270.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1270 và mức kháng cự 1.1460.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish