EURGBP giữ trên mức hỗ trợ ban đầu - Phân tích - 17-7-2020


Economy analysis


. >

Giá cần động lực tích cực mới để quản lý để tiếp tục tăng có thể nhắm mục tiêu 0,9185, sau đó đạt được rào cản bổ sung tại 0,9330 như một mục tiêu tiếp theo.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 0,9000 đến 0,9185

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish