Không có tin tức nào cho EURJPY - Phân tích - 17-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY không ghi nhận bất kỳ mục tiêu tích cực mới nào cho đến thời điểm này, do mâu thuẫn liên tục giữa các chỉ số chính, nhận thấy sự dao động của nó trong phạm vi ngang khoảng 122,00, trong khi sự ổn định chính trong kênh tăng giá cùng với mức 121,55 liên tục hình thành để hỗ trợ ban đầu cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập động lực tích cực bổ sung để quản lý để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá và ghi lại các mục tiêu tại 122,90 sau đó là 123,75.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa 121,55 đến 122,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish