GBPJPY đối mặt với mức kháng cự mạnh đột ngột - Phân tích - 21-12-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã phải đối mặt với mức kháng cự lịch sử mạnh mẽ tại 140,45, nhận thấy sự phục hồi tiêu cực nhanh chóng về phía 137,85, ám chỉ sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng giảm điều chỉnh trong giao dịch ngắn hạn và trung hạn.

Cố gắng thu thập thông tin xuống dưới đường trung bình động 55 tại 137,50 ngoài các tín hiệu xung lượng tiêu cực ngẫu nhiên cho phép chúng tôi kỳ vọng tiếp tục các nỗ lực tiêu cực cho đến khi chạm vào đường hỗ trợ 136,50, sau đó theo dõi hành vi giá để quản lý nhằm phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,30 đến 136,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm