GBPJPY lặp lại việc đóng cửa tích cực - Phân tích - 17-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY tiếp tục cung cấp mức đóng cửa tích cực thường xuyên bằng cách giải quyết trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 133,70, để xác nhận duy trì sự thống trị xu hướng tăng dự kiến ​​trước đó, trong khi các nỗ lực ngẫu nhiên cung cấp động lực tích cực bằng cách tăng trên mức 50 để đẩy giá để hình thành các đợt tăng giá mới và giảm bớt nhiệm vụ vi phạm 135,20 để đạt được mục tiêu tiếp theo tại 136,65.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng cố gắng bò dưới mức hỗ trợ chính sẽ xác nhận di chuyển vào theo dõi tiêu cực, chịu nhiều tổn thất khi giảm xuống 132,35 sau đó đạt mức điều chỉnh Fibre 23,6% ở mức 130,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 134,10 đến 136,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish