Giá dầu Brent đang chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Giá p biểu đồ, có thể buộc giá giảm trở lại và tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, Lưu ý rằng việc phá vỡ 41,45 sẽ hoàn thành mô hình tiêu cực được đề cập và nhấn vào giá để hướng tới 37,86 chủ yếu, trong khi vi phạm 42,90 sẽ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu từ 45,00 là chủ yếu.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,38.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập