USDCAD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 21-12-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.2854 và ổn định gần nó và chúng tôi kỳ vọng sẽ vượt qua mức này sau khi hình thành mô hình hai đáy để mở đường đến mức điều chỉnh tiếp theo đạt 1.2956.

< p>

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bằng cách di chuyển lên trên đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2785 và giữ dưới nó sẽ dừng kịch bản tích cực và tác động lên giá tiếp tục xu hướng giảm chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2785 và kháng cự 1.2930.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng