Giá đồng giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 17-7-2020


Economy analysis


Giá đồng đã chấm dứt đợt phục hồi tiêu cực cuối cùng bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực trên 2.7900, để xác nhận duy trì sự thống trị của xu hướng tăng, đồng thời, các chỉ số chính tiếp tục cung cấp động lực tích cực để cho phép chúng tôi đề xuất các nỗ lực tăng giá, để tăng cơ hội vượt qua 3.000 rào cản và bắt đầu ghi lại các mục tiêu mới có thể mở rộng tới 3.1180.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8000 đến 3,0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish