Giá vàng vượt mục tiêu - Phân tích - 18-12-2020


Economy analysis


Giá vàng xác nhận phá vỡ mức 1875.00 sau khi đóng nến hàng ngày trên đó, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, được tổ chức bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi để có được động cơ tích cực điều đó hỗ trợ đẩy giá để đạt được các mục tiêu tiếp theo của chúng tôi kéo dài đến 1917,00, tiếp theo là 1928,60.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, lưu ý rằng việc phá vỡ 1875,00 sẽ tác động lên giá để kiểm tra vùng 1843,00 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng