USDCAD bắt đầu điều chỉnh tăng giá - Phân tích - 18-12-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã chạm mức thấp nhất trong tuần này là 1,2688 một lần nữa và tăng trở lại từ đó, để chứng kiến ​​các dấu hiệu hình thành mô hình hai đáy hỗ trợ cơ hội bắt đầu điều chỉnh tăng trong ngày, điều này khiến chúng tôi đề xuất mức tăng trong thời gian tới các phiên, đang trên đường đạt mức 1.2854, theo sau là 1.2956 mức là mục tiêu tích cực chính.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng việc tiếp tục xu hướng tăng ngày hôm nay và vi phạm 1.2765 sẽ giảm bớt sứ mệnh để đạt được các mục tiêu đề xuất, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2688 sẽ dừng kịch bản tăng giá điều chỉnh và tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2690 và mức kháng cự 1,2820.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng