USDCHF kiểm tra lại đường viền cổ - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,9435 sẽ khiến giá giảm xuống 0,9351 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9400 hỗ trợ đến 0,9515.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish