GBPUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 18-12-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã quản lý để đạt được mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi ở mức 1,3600 và tăng trở lại rõ ràng để bắt đầu ngày hôm nay với mức giảm bổ sung để di chuyển xuống dưới 1,3540, điều này đặt giá dưới áp lực giảm điều chỉnh dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, hướng tới kiểm tra 1,3435 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay trừ khi giá cố gắng vượt qua mức 1,3540 và giữ trên mức đó một lần nữa, có tính đến việc phá vỡ 1,3435 sẽ tác động lên giá để đạt được sự điều chỉnh giảm giá nhiều hơn mà mục tiêu tiếp theo của nó là 1.3380.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3435 và kháng cự 1.3600.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm