EURUSD bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 18-12-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD mở giao dịch ngày hôm nay một cách tiêu cực sau khi tiếp cận ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, để hướng tới việc đạt được sự điều chỉnh giảm giá tạm thời, trên đường kiểm tra mức 1.2175 trước khi quay đầu tăng trở lại.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng sự sụt giảm dự kiến ​​là tạm thời, chờ tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 1.2300, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2175 sẽ tác động lên giá để đạt được sự điều chỉnh giảm nhiều hơn mà mục tiêu tiếp theo của nó là 1.2060 trước khi cố gắng tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2160 và kháng cự 1.2320.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời