AUDUSD dựa trên đường trung bình - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã dựa vào EMA50 và bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực bình tĩnh ngay bây giờ, kèm theo việc chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua stochastic, chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách thử nghiệm 0,7064. / p>

<

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6940 hỗ trợ và 0,7064

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish