Cập nhật giữa trưa cho Silver 17-12-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục giao dịch tích cực rõ ràng để tiếp cận ngưỡng cản 26,00 đô la, lưu ý rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 26,25, tiếp theo là 26,88, để tiếp tục chống lại xu hướng tăng giá trong thời gian tới với điều kiện giá ổn định trên 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 24,60 hỗ trợ và 26,25 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng

< div>