USDJPY giữ ổn định tiêu cực - Phân tích - 17-12-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tích cực tạm thời vào ngày hôm qua và cố gắng vi phạm 103,65, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đường EMA50 đã hình thành mức kháng cự vững chắc đối với giá, để phục hồi theo xu hướng giảm và giải quyết dưới mức đã đề cập một lần nữa, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi có giá trị và hoạt động cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 103,00, tiếp theo là 102,50 là các trạm chính tiếp theo.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trừ khi phá vỡ mức 103,65 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 102,50 và kháng cự 103,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm