Giá dầu thô quay trở lại đường đua chặt chẽ - Phân tích - 17-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch chặt chẽ kể từ ngày hôm qua, giải quyết trên đường kháng cự vi phạm xuất hiện trên biểu đồ, kèm theo chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua stochastic ngay bây giờ.

Do đó, những các yếu tố hỗ trợ cơ hội nối lại xu hướng tăng dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, được EMA50 hỗ trợ tích cực, chờ đợi để truy cập 43,05 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc tiếp tục các điều kiện sóng tăng giữ ở mức 39,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 39,50 đến mức kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Bullish